• Med budskap som går att återberätta.

  • Kommunikativt ledarskap handlar också om möten.

  • Från anställd till anhängare

  • Företagets bästa – top of mind

  • Stärk ditt kommunikativa ledarskap

  • Kommunikation – grunden för tillväxt och lönsamhet

Tänk dig ett kortare samtal med en för dig helt ny person. Vad vill du att han/hon ska säga om dig? Var du bara en i raden av företagsledare. På vilket sätt var du bättre, mer kompetent eller vad det nu skulle kunna vara? Och hur fick du fram det utan att säga det? Detta kan vi och det hjälper vi dig med.

Det fina i kråksången är sedan att de goda resultaten tillhör dig. Som konsulter är vi osynliga. Ära från styrelse, ledningsgrupp eller arbetsgrupp är bara din.

Kommunikation är alltid personlig. Vi utgår från dig och dina målgrupper och formar din kommunikation individuellt. Det ger både snabba och långsiktiga resultat.

Och resultat är ju det som ledarskap handlar om.

Många beslut är tagna, men arbetet som kommer att krävas av dig som chef återstår. Kommunikation, processer och företagskultur kräver sitt eget fokus samtidigt som det inte går att sätta fingret på vad det är. Ändå är de grunden för tillväxt och lönsamhet. Men det vi vet är att när du satsar på att samla teamet ger det effekt och syns i resultatet.

Vi anpassar varje process eller möte så att det svarar mot ledaren, gruppen och behovet. Vårt mål är att att stärka dig som chef.

Deltagare ska dras in i uppgiften, vilja anta utmaningen och vilja slutföra och se resultat.

Det är helheten som ger värdet. Och istället för att bara tänka att det ska vara lustfyllt så utgår vi från behov, vad det är som ska lockas fram. Kreativa lösningar startar med att formulera behov. Vad vill du uppnå?